Elektronická evidence tržeb (EET) – revoluce v hotovostních tržbách


Výsledek obrázku pro eet

5 nejdůležitějších informací o e-tržbách (EET)

Co jsou e‑tržby (EET)?

E‑tržby (neboli EET) je pojmenování elektronické evidence tržeb. Je to elektronický systém, od něhož si stát slibuje především lepší výběr daní, účinnější finanční správu a co největší omezení šedé ekonomiky, která v Česku kvete.

Když starý systém nestačí

Jedním z málo uváděných důvodů pro zavedení elektronické evidence tržeb je skutečnost, že proces výběru daní v České republice pracuje už posledních několik desítek let na stále stejném principu, který dosud nevyužívá nejnovější elektronické nástroje, jako je tomu v západních zemích.

Na rozdíl od Západu, kde si subjekty většinou samy vyměřují daňovou povinnost, a stát na základě elektronických auditů monitoruje a kontroluje pouze „podezřelé“ případy, u nás dosud probíhá kontrola daňových subjektů postaru, tedy zdlouhavě a složitě. V případě kontrol některých podniků trvá takový proces bez použití elektroniky – manuálně – v řádech měsíců a vyžaduje tak i nasazení velkých lidských zdrojů.

Další obstrukcí v současném českém systému výběru daní je fakt, že navíc existují různé možné výklady zákona. Neexistuje metodika, díky níž by bylo možno určit jejich jednoznačný výklad, a tak nejeden soudní spor týkající se daní končí až verdiktem soudu. Současný daňový systém v České republice je zastaralý, příliš zkostnatělý a zbytečně složitý, jeho sladění s nejnovějšími technologiemi by mělo vést k větší transparentnosti.

Statistiky hovoří o tom, že podíl takzvané šedé ekonomiky v České republice tvoří 15 % HDP. Východoevropské země vykazují podle statistik v porovnání se Západem toto číslo tradičně vyšší. Na rozdíl od zemí evropské sedmadvacítky, kde se toto číslo pohybuje kolem 18 %, je podíl šedé ekonomiky více než 20%. Odborníci se však shodují, že na Západě i na Východě jsou skutečné hodnoty šedé ekonomiky mnohem vyšší.

Koho se e‑tržby (EET) týkají?

Po jednáních s Ministerstvem financí se podařilo prosadit namísto plošného fungování postupné zavádění režimu evidence tržeb (EET) pro jednotlivé skupiny podnikatelů, kteří realizují hotovostní prodeje, platby kartou, šeky, směnky nebo obdobnými platidly.

Zavádění ve 4 vlnách

Od 1. prosince 2016 se e-tržby budou týkat poskytovatelů pohostinských, stravovacích a ubytovacích služeb.

Ve druhé vlně, od 1. března 2017, by měl následovat segment maloobchod a velkoobchod a o rok později se mají zapojit ostatní činnosti, doprava či zemědělství. Jako poslední, od 1. 6. 2018, se k režimu e-tržeb připojí také vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Od kdy mají e‑tržby (EET) fungovat?

První vlna je podle zákona plánována na prosinec 2016, druhá má začít fungovat od března 2017. Další fáze budou následovat.

Od 1. prosince 2016 se budou e-tržby týkat segmentu Ubytování, Stravování a pohostinství (Nově metodikou upřesněno – pouze pokud poplatníci poskytují hostům zázemí ‒ např. stoly, židle apod. Nebude se tedy vztahovat na stánkový prodej.) CZ-NACE skupina 55 a 56.

O tři měsíce později, tj. od 1. března 2017, se připojí segment Maloobchody a velkoobchodyCZ-NACE skupina 45, 46 a 47.

Ve třetí fázi od 1. 3. 2018 se zapojí podnikatelé provozující všechny ostatní činnosti, tj. např. svobodná povolání (lékaři, právníci, účetní), doprava či zemědělství

Od 1. 6. 2018 se jako poslední do evidence zapojí vybraná řemesla a výrobní činnosti: Čtvrtá fáze ‒ CZ-NACE skupina 13‒17, 20.4, 22, 23, 25, 31‒33, 43, 95, 96.

Podrobnější informace naleznete v dalších článcích portálu.

Jaký je princip e‑tržeb (EET)?

Každá finanční transakce bude prostřednictvím datové zprávy zaslána finanční správě, ta ji během okamžiku potvrdí unikátním číselným kódem, který se pak objeví na účtence zákazníka.

Všichni jsme už on-line

Pro zavedení e-tržeb neboli elektronické evidence tržeb byl záměrně zvolen takový systém, který nepředpokládá vysoké pořizovací náklady při zajištění nutného hardwaru ani softwaru a který není složitý. Podstatou jeho fungování je on-line připojení daného zařízení (pokladna, PC, mobilní telefon nebo tablet), není dokonce zapotřebí ani vysokorychlostní internet.

Každá obchodní transakce bude uskutečněna tak, že informaci o ní podnikatel pošle serveru finanční správy, ta ji „požehná“ a během několika vteřin zašle podnikateli zpět její ověření prostřednictvím unikátního číselného kódu. Ten se zároveň objeví i na stvrzence předané zákazníkovi tak, aby zákazník mohl právě proběhlou transakci v případě zájmu vyhledat a zkontrolovat.

Třebaže se objevily hlasy, že mnoho podnikatelů se při své práci nachází mimo internetový signál, elektronická zařízení jsou schopna pracovat i v režimu off-line a finanční správě zasílat informace i zpětně, takže tato výtka je neoprávněná. Pokud se najdou tací podnikatelé, kteří nejsou schopni zajistit on-line připojení, budou muset žádat o výjimku z povinnosti on-line evidence.

Ještě před spuštěním samotných e-tržeb bude systém samozřejmě dostatečně testován v pilotním provozu, během nějž by nejčastější problémy měly být „odchytány“ tak, aby ve chvíli spuštění ostrého provozu nikoho nestrašily.

Co potřebujete pro e‑tržby?

Technické řešení pro EET je určeno pro jakýkoli elektronický přístroj, tedy nejenom pokladnu anebo pokladní systém, ale také pro počítače, tablety anebo chytré mobilní telefony. Záleží vždy na velikosti podniku a na volbě podnikatele.

E-tržby nikoho nezruinují!

Na rozdíl od mnoha fám, které o e-tržbách dříve kolovaly a které podnikatele strašily statisícovými částkami investic, je skutečnost úplně jiná! Každý podnikatel si bude moci vybrat elektronické zařízení plně odpovídající velikosti, rozsahu i potřebám jeho podnikání.

Mnoho podnikatelů má dobré zkušenosti s nejrůznějšími systémy registračních pokladen zajišťujících zprostředkování mnoha důležitých dat při podnikání. Tito podnikatelé si je pořídili proto, aby měli kontrolu nad chodem byznysu a všechna potřebná data měli při ruce. Mnoho takových pokladních systémů už je nyní připraveno na implementaci softwaru e-tržeb. Náklady se tedy budou týkat pouze pořízení softwaru či případně komunikačních modulů, systém práce zůstane stejný.

Na elektronickou evidenci tržeb jsou připravena i mnohá kompaktní přenosná pokladní zařízení vhodná pro menší podnikatele. I zde je možné připojení pomocí wi-fi nebo kabelu. Zařízení je nenáročné na obsluhu a podnikatelé mohou volit mezi výrobky různých značek. Na implementaci e-tržeb jsou dnes připraveny i mnohé PC anebo jednoúčelové pokladny, s nimiž čeští podnikatelé pracují ve středně velkých i větších provozech či sítích provozoven.

Převážná většina malých podnikatelů však bude zavedení e-tržeb řešit velice jednoduše prostřednictvím svých dotykových telefonů anebo tabletů. Za pomoci nejrůznějších pokladních systémů tak už dnes mohou sledovat a kontrolovat veškeré dění ve svých firmách. Instalace softwaru e-tržeb bude otázka několika kliknutí a ani finanční náročnost těchto kroků nemusí být při správné volbě dodavatele systému nijak závratná.