ZÁKAZ kouření 2017


31. května 2017 začne platit nový zákon, který omezuje kouření tabáku i elektronických cigaret na mnoha místech. Zákon byl schválen poslaneckou sněmovnou, 19. 1. i senátem a poté podepsán prezidentem.

Čeho se týká

Kouření tabákových výrobků bude ze zákona zakázáno ve:

 • vnitřních prostorách restauračních zařízeních, tj. ve všech restauracích, barech, vinárnách, kavárnách, čajovnách, klubech, hospodách, diskotékách a dalších podobných zařízeních. Zákaz se nevztahuje na vodní dýmky a elektronické cigarety.
 • v prostorách zoologických zahrad, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel  ke kouření vyhradí.

Kouření tabákových výrobků i elektronických cigaret bude ze zákona zakázáno ve:

 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy
 • ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí,
 • v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let
 • ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť
 • ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce
 • ve škole a školském zařízení
 • v zařízeních určených pro děti
 • ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření
 • na mezinárodním letišti, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření
 • v dopravním prostředku veřejné dopravy

Co dělat, pokud se kouří, kde je to zakázáno

 • Můžete samozřejmě upozornit kouřící osobu či provozovatele, že by se na místě nemělo kouřit.  Např. provozovatel rastauračního zařízení má ze zákona povinnost kouřící osobu vyzvat, aby přestala či opustila prostor a ta má povinnost uposlechnout
 • Máte také právo na porušování zákona upozornit státní či obecní (městskou) policii, případně obec.
 • Kontroly a pokuty provádí růné orgány, pro oblast restaruačních zařízení jsou to  hygiencké stanice, kontakty na stanice v bývalých okresních městech jsou dostupné

Petice za vypsání celostátního referenda o protikuřáckém zákoně

Sdílejte s přáteli

Petice za vypsání celostátního referenda podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod, v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním

My, níže podepsaní občané České republiky

vyhlašujeme petici za vyhlášení referenda o protikuřáckém zákoně, neb si myslíme, že tento je v rozporu s Ústavou České Republiky, protože odepírá kuřákům právo scházet se na místech, kde se smí kouřit, která jsou řádně označena tabulkou kouření povoleno. Tímto je porušeno právo na shromažďování. Obzvláště po 22 hodině, by kuřáci kouřící před hospodou, barem, či klubem mohli být nařčeni z rušení nočního klidu, popřípadě majiteli podniku uděleny pokuty. Tento zákon je nejen zásahem do svobody člověka, ale také zásahem do svobody podnikání. Dále tento zákon odepírá vlastníkům těchto zařízení jejich právo svobodně nakládat se svým majetkem.

Z výše zmíněného považujeme za svou občanskou povinnost využít svého práva daného Ústavou České Republiky zorganizovat petici za vyhlášení referenda o protikuřáckém zákoně, tak aby o tom rozhodli všichni občané naší země a nikoli pár zastupitelů, jež k tomuto jednání nemají povětšinou ani mandát od svých voličů.

Vážený pane prezidente, vyzýváme Vás, abyste vypsal referendum, ve kterém občané rozhodnou o protikuřáckém zákoně.

Komu bude petice předána: Senátu České republiky